Neptun a Amfitríté s tritóny, na obloze přilétající Merkur

Abraham Bloemaert

Abraham Bloemaert - Neptun a Amfitríté s tritóny, na obloze přilétající Merkur
S výjimkou několikaletého pobytu v Paříži a v Amsterodamu prožil Bloemaert svůj dlouhý plodný život v Utrechtu. Jeho časné studie svědčí o vlivu mnoha současníků, brzy však dokázal vytvořit vlastní styl, založený na dokonalém souladu manýristických, ornamentálně pojatých skladebných linií s detaily nakreslenými podle přírody. Kresba Neptun a Amfitríté s tritóny; na obloze přilétající Merkur, náleží do série výjevů s mořskými bohy a bohyněmi, chovaných v různých sbírkách. Postavy mořských božstev jsou soustředěny do poměrně celistvého útvaru uprostřed vodní plochy. Postavička Merkura, letícího v oblacích, je připomínkou jeho žertu (ukradl Neptunovi trojzubec). Oporu pro datování poskytují Bloemaertovy stylisticky příbuzné kresby z let 1620–1625.
datace:
rozměry: výška 163 mm
šířka 235 mm
tematické celky:
materiál: světlohnědě tónovaný papír
technika: kresba grafitem a perem hnědým tónem, hnědě lavírovaná, bíle vysvětlovaná
značení:
inventární číslo: K 8672
sbírka: Sbírka grafiky a kresby