Fáma vede Umění na Olymp

Bartholomaeus Spranger

Bartholomaeus Spranger - Fáma vede Umění na Olymp
Apoteóza umění je kopií podle nezvěstného obrazu, jehož podobu zachycuje grafický list Jana Mullera (dat. 1597). Téma obrazu reflektuje tehdejší tíživou historickou situaci v habsburské monarchii. Císařství bylo totiž ohroženo expandující osmanskou říši - Turci během 16. století podnikali početné výpady do různých částí habsburské monarchie a ohrožovali i Vídeň. K dobovým událostem se ve svém díle vícekrát vyjádřil i Bartholomäus Spranger. I přítomná kompozice reaguje na aktuální dobové okolnosti. Ponurou atmosféru umocňuje i temný kolorit s dominujícími odstíny šedé barvy. Vprostřed drží putti štít se znakem habsburského císařství. Dole vpravo vidíme útočící Turky. Jeden z nich míří lukem na ženskou postavu, jež personifikuje Umění. Ani zbraně vojska však nedokážou umlčet Múzy. Tři ženské postavy, jež jsou zobrazeny jako tři Grácie, právě opouštějí pozemskou sféru a okřídlený génius Fámy s trubkou v ruce je přivádí na Olymp. Grácie představují tři druhy umění - malířství, sochařství a architekturu. Na Olympu zástupkyně umění na přímluvu bohyně Minervy a boha Merkura přijímá sám vládce všech bohů, mocný Jupiter. Jeho tvář nese rysy císaře Rudolfa II. Připodobnění Jupitera k Rudolfovi II. má patrně i hlubší význam, který lze odhalit s pomocí znalostí historických souvislostí. Panovník v roce 1597 vydal dekret, jenž povýšil malířství mezi umění - dosavadně totiž bylo pokládáno za pouhé řemeslo. Mimořádné postavení umění je vyjádřeno i výjevem v levé dolní části: zde jednotliví reprezentanti umění předvádějí nejvyšším představitelům tehdejší společnosti své výtvory.
datace:
rozměry: výška 158 cm
šířka 113 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 1166
sbírka: Sbírka starého umění

další díla