Lot a jeho dcery

Petr Brandl

Petr Brandl - Lot a jeho dcery
Za hříchy a rozmařilost se Hospodin rozhodl zničit dvě města - Sodomu a Gomoru (Genesis 19,1-28). Zkáze díky dobře vedenému životu unikla pouze Lotova rodina - kromě jeho manželky, která se cestou z hořící Gomory otočila a proměnila v solný sloup, jak je vypodobněno v pozadí scény, která je jinak vyplněna robustními postavami Lota a jeho dvou dcer. V domnění, že nikdo další boží trest nepřežil, se dcery rozhodly k následnému činu: „Náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet.“ (Genesis 19, 31-32) Brandl zachytil jednu z dcer, jak objímá Lota a podává mu pohár vína, druhá, s odhalenou hrudí, drží džbán. Starcův ukazováček v dívčině dlani pak naznačuje, co se bude odehrávat.
datace:
rozměry: výška 80,2 cm
šířka 103 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 12683
sbírka: Sbírka starého umění

další díla