Čtrnáct sv. pomocníků

Michael Leopold Willmann

Michael Leopold Willmann - Čtrnáct sv. pomocníků
Svatí pomocníci jsou seskupeni do kruhu, v jehož centru je sv. kryštof. Zcela nahoře je vyobrazena Panna Marie s Ježíškem a Josefem. Kult čtrnácti svatých pomocníků vycházel z poutního místa Vierzehnheiligen v Horních Francích, odkud se šířil dál do Evropy. Willmannův výtvor je modellettem - tedy přípravnou prací pro oltářní plátno, které se nedochovalo, ale pravděpodobně pocházelo ze slezského kostela Podlesí u Líbavy. Ten dal vybudovat opat kláštera cisterciáků v Křesoboru Bernhard Rosa, jenž se stal jedním z iniciativních propagátorů kultu Svaté rodiny - tedy Ježíše, Panny Marie a Josefa jakožto nejmocnějších pomocníků v nouzi. Úcta k nim se šířila také do Čech - jmenovitě do kláštera v Sedlci u Kutné Hory, kde dal tamní opat Jindřich Snopek zřídit kapli Svaté rodiny s replikou Willmannova obrazu, který je znám i z dalších četných opisů.
datace:
rozměry: výška 109 cm
šířka 88 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 1454
sbírka: Sbírka starého umění

další díla