Kristus nesený a obsluhovaný anděly

Michael Leopold Willmann

Michael Leopold Willmann - Kristus nesený a obsluhovaný anděly
Podle záznamu z roku 1795 obraz zdobil kapli Nostického paláce v Praze na Malé Straně. Dílo dokládá Willmannovu blízkou návaznost na tvorbu holandských malířů z Rembrandtova okruhu. Brilantně jsou zachyceny vláčné draperie rouch andělů a oděvu Krista. Mistrně je pojednána také kompozice postavená na výrazné diagonále. Obraz zachycuje epizodu z evangelia sv. Matouše 4, 1-11: Dříve než Kristus zahájil svou veřejnou kazatelskou činnost, postil se po čtyřicet dní v poušti, kde byl třikrát navštíven ďáblem. Ten se jej snažil ovládnout - nejdříve mu nakázal proměnit kameny v chleba, pak chtěl, aby se mu klaněl a uctíval ho, a nakonec aby skočil z vrcholu jeruzalémského chrámu. Když Kristus svodům ďábla odolal, snesli se k němu andělé a přinesli mu potravu. Willmann zobrazil monumentální postavu Krista s triumfálním gestem, jak je nesen dvěma anděly, zatímco zástup dalších mu přináší jídlo na podnosech.
datace:
rozměry: výška 198,5 cm
šířka 166 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4360
sbírka: Sbírka starého umění

další díla