Mistr Třeboňského oltáře - dílna - Madona Aracoeli
V pokladu pražské katedrály se dochovaly tři deskové malby s námětem Panny Marie - přímluvkyně, zvané podle místa uložení byzantské předlohy tohoto typu v římském kostele Panny Marie Ara Coeli. Nejmladší z těchto obrazů je nepochybně dílem Mistra Třeboňského oltáře z doby kolem roku 1390. Bravurní malířův styl rozpoznáme zejména v postavách sv. panen a proroků s nápisovými páskami na rámu obrazu, zatímco střední deska s Pannou Marií věrně napodobuje starou byzantskou předlohu. Jde o nejstarší český deskový obraz opatřený původním malovaným rámem. Svatozáře Panny Marie i rámových světic jsou bohatě puncované. Na střední desce se nimbus skládá z desítek soustředných rytých kružnic, přičemž vnější pásy jsou zdobeny puncovanými vzory. Nejčastějším nástrojem je jednoduchý důlčík, ale použito je i razidlo ve tvaru šesticípé hvězdičky - stejné, jaké nacházíme na deskách Třeboňského oltáře. Ve svatozáři sv. Kateřiny pak vidíme vzácnější křížkový punc. Vedle samotného malovaného rámu lze zmínit další prvenství této desky v českém památkovém fondu. Ve zdobených páskách oddělujících jednotlivé postavy totiž nacházíme nejstarší použití techniky opus punctorium, která vychází z puncování, ale nespokojuje se s pouhým geometrickým dekorem, nýbrž přímo v ploše zlacení vykresluje pomocí drobných, co do hustoty, velikosti i hloubky odstupňovaných vpichů volné tvary (typicky rozviliny či postavy).
datace:
rozměry: výška 92,5 cm
šířka 69 cm
materiál: plátno na lipové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 1457
sbírka: Sbírka starého umění

další díla