Založení kláštera v Louce

Josef Winterhalter ml.

Josef Winterhalter ml. - Založení kláštera v Louce
Winterhalderova kompozice Založení kláštera v Louce reprodukuje spolu s protějškovou malbou s námětem Alexandra Velikého před Jeruzalémem dnes neexistující fresky, jež v roce 1765 vytvořil Franz Anton Maulbertsch pro letní refektář premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Josef Winterhalder ml. byl v letech 1763-1768 jedním z Maulbertschových žáků a spolupracovníků, který ve své tvorbě zůstal věrný mistrově malířskému stylu; citace z jeho děl Winterhalder hojně využíval ve svých kompozicích. Scéna vyobrazující příběh Alexandra Velikého, kterého od dobytí Jeruzaléma odvrátilo poznání starozákonního Boha, poukazuje na kvality hrdiny, který na základě svého prozření změnil své jednání. Ve druhé kompozici kníže Konrád II. Ota doprovázený matkou a pražským biskupem Jindřichem Břetislavem předává kanovníkům premonstrátského řádu zakládací listinu kláštera v Louce (1190) a pokládá v údolí řeky Dyje jeho základní kámen.
datace:
rozměry: výška 66,5 cm
šířka 58,5 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 16241
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Pendanty Založení kláštera v Louce a Alexandr Veliký před Jeruzalémem Josefa Winterhaldera ml.

další díla