Černohorská madona - Černohorka s dítětem

Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák - Černohorská madona - Černohorka s dítětem
Čermák vedle námětů z válečného konfliktu Černé Hory s Tureckem vyhledával také motivy z každodenního života obyvatel této nejjižnější slovanské země. Černá Hora malíře okouzlila svými prastarými obyčeji a zvyky i nedotčenou přírodou. Často se vracel k tradičnímu zobrazení matky s dítětem, které řešil v mnoha variantách a obměnách, zasazené do interiéru i přírody. Ve vystaveném cituplném výjevu matky ukládající dítě do kolébky jednoduchými malířskými prostředky a staromistrovskou skladbou barev dokonale navodil náladu, která dodávala opravdovosti jeho dílům, ať byla laděna lyricky nebo dramaticky.
datace:
rozměry: výška 122 cm
šířka 89 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 17470
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny