Levé křídlo Hohenburského oltáře

Hans Holbein st.

Hans Holbein st. - Levé křídlo Hohenburského oltáře
Pro své oboustranně malované desky Hans Holbein zvolil grisajovou techniku - malba je provedena v škále odstínu šedé barvy. Tento postup si nejspíše vybrali donátoři či přesněji řečeno donátorky - mnohé indicie ukazují k tomu, že obrazy si objednaly augustiniánky pro svůj klášter Hora sv. Otýlie v Hohenburgu v Dolním Alsasku. Tuto hypotézu podporuje zobrazení Otýlie na pravém křídle: světice pomáhá tesařovi prodloužit hřídel; vpravo od této scény se tatáž postava modlí za vysvobození duše svého otce z očistce. Klášter Hora sv. Otýlie světice sama založila. V Alsasku malíř, jenž pocházel z Augsburgu, roku 1509 pobýval; tato skutečnost také nahrává tomu, že desky byly určeny pro Hohenburg. Druhý obraz zachycuje scénu Smrt Panny Marie - Holbein se držel tradičního středověkého pojetí - P. Maria umírá v obklopení apoštolů při své poslední modlitbě. Obě malby tvořily křídla někdejšího oltářního nástavce, o podobě jeho střední části však nejsou dochovány žádné zprávy.
datace:
rozměry: výška 135 cm
šířka 79 cm
materiál: dřevo smrkové
technika: tempera
značení:
inventární číslo: O 40
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Hohenburský oltář

další díla