Krajina ze středních Čech - Krajina s kamenným mostem

Adolf Kosárek

Adolf Kosárek - Krajina ze středních Čech - Krajina s kamenným mostem
Kosárek často zachycoval prosté náměty ze života na venkově, který dobře poznal v době, kdy pracoval jako hospodářský praktikant. V návratu ze senoseče před blížící se bouří, po vzoru starých nizozemských mistrů, působivě vyjádřil sepětí lidského života s přírodou v atmosféře všedního dne. Po kamenném mostě přijíždí k chalupě pod skalnatou strání vůz tažený koňmi a naložený senem. Podvečerní ticho, pomalé stmívání, končící den a dva bílí holoubci usedající na střechu útulného domku obklopeného zelení, to vše navozuje pocit bezpečí domova a dodává obrazu idylickou náladu, kterou nepřehluší ani hrozivá bouře. O zájmu, s jakým se Kosárek v letech 1855-1856 vracel k uvedenému tématu, svědčí dvě další varianty podobné základní kompozice.
datace:
rozměry: výška 75 cm
šířka 117,5 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 4991
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny