Motiv od Pardubic

Adolf Kosárek

Adolf Kosárek - Motiv od Pardubic
Motiv od Pardubic Kosárek namaloval po tříletém studiu ještě jako žák Akademie. Poprvé v něm otevřel širokou pláň s dalekým obzorem a vysokým nebem, zabírajícím skoro celou horní polovinu obrazu. V pozadí krajinného záběru vidíme Kunětickou horu se zříceninou hradu, nad níž se stahují temné bouřkové mraky, v dálce už prší. Po cestě vinoucí se středem obrazu spěchají dva poutníci. Postava poutníka symbolizovala jednu z hlavních myšlenek romantismu. Romantický umělec, toulající se po kraji, byl typickým poutníkem bez cíle, jen s rousseauovskou touhou po přírodě.
datace:
rozměry: výška 64 cm
šířka 113 cm
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 5198
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny