Návrat legií - třetinový model vlysu pro Legiobanku v Praze

Otto Gutfreund

Otto Gutfreund - Návrat legií - třetinový model vlysu pro Legiobanku v Praze
Námětem reliéfu pro průčelí Banky československých legií v ulici Na Poříčí v Praze, na jehož kompozici Gutfreund pracoval v letech 1921-1922, je návrat legionářů k rodině, práci a všednímu životu. Gutfreund se nezabývá válečnými vítězstvími, jeho pojetí legionářské tematiky je naopak neheroické a civilní. Uprostřed umístěná alegorie Vlasti s otevřenou náručí vítá vracející se vojáky, po její levici alegorická postava Míru bere zbraň francouzskému legionáři, po pravici Práce podává ruskému legionáři nářadí. Po obou stranách se odvíjejí žánrové obrazy oficiálního přivítání a shledání s rodinami, na okrajích reliéfu jsou pak umístěny scény oplakávání padlých.
datace:
rozměry: výška 43 cm
šířka 634 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 1401
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny