Úzkost

Otto Gutfreund

Otto Gutfreund - Úzkost
Sochařská tvorba Otto Gutfreunda z let 1911-1913 znamená nejkomplexnější rozvinutí kubismu v evropském sochařství. Úzkost představuje vrchol kuboexpresionistického období, během něhož Gutfreund spojoval expresivní výraz se zalamováním povrchu plastiky do hran a ploch. Klasické figurální téma proměňoval kubizující tvarovou deformací a psychologickými motivy vnitřního dramatu. Osamělá ženská postava sevřená draperií, tvarem připomínající skálu, ztělesňuje existenciální nejistotu zakořeněnou v atmosféře přelomu století a propojenou s autorovými osobními pocity.
datace:
rozměry: výška 148 cm
šířka 50 cm
hloubka 43 cm
materiál: bronz
značení:
inventární číslo: P 4259
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny