Růst výroby elektřiny v Praze v letech 1880-1936 (konečný model pro soubor světelně-kinetických plastik Sto let elektřiny pro Zengerovu transformační stanici v Praze)

Zdeněk Pešánek

Zdeněk Pešánek - Růst výroby elektřiny v Praze v letech 1880-1936 (konečný model pro soubor světelně-kinetických plastik Sto let elektřiny pro Zengerovu transformační stanici v Praze)
Soubor čtyř světelně kinetických plastik vytvořil Zdeněk Pešánek na objednávku Elektrických podniků hlavního města Prahy. Jejich námětem korespondujícím s účelem budovy byly principy zásadní pro vývoj elektrotechniky a ilustrace stoupajícího výkonu pražských elektráren. Zároveň představovaly poctu fyzikům a vynálezcům 19. století v oboru, jehož pokroky vytvořily technické předpoklady pro Pešánkovou průkopnickou koncepci kinetického umění. Konečné modely naznačují kompoziční řešení organických forem a technických prvků, různorodost materiálů a asamblážovou formu. Při realizaci plastik, které byly v roce 1937 vystaveny v československém pavilonu na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži, využil převážně průmyslové materiály a umělou pryskyřici v kombinaci s proměnlivou hrou světel produkovanou soustavami barevných žárovek a neonovými trubicemi. Plastiky, oceněné zlatou medailí jako vynikající syntéza umění a techniky, se však nedochovaly, ani nebyly na transformační stanici nikdy osazeny.
datace:
rozměry: výška 78 cm
materiál: dřevo - drát - sádra - barvy
značení:
inventární číslo: P 5244
sbírka: Sbírka moderního a současného umění
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.