Světelně-kinetická plastika pro Edisonovu transformační stanici v Praze

Zdeněk Pešánek

Zdeněk Pešánek - Světelně-kinetická plastika pro Edisonovu transformační stanici v Praze
Zdeněk Pešánek v první polovině dvacátých let překonal využitím moderních technologií a nových materiálů meze tradičního sochařství. Základem jeho experimentálního přístupu spojujícího umění s technikou bylo využití světla jako základního výtvarného prostředku. Stal se průkopníkem kinetického umění a světelně kinetická plastika na Edisonově transformační stanici v Jeruzalémské ulici v Praze, uvedená do provozu v říjnu 1930, se stala historicky první kinetickou plastikou ve veřejném prostoru. Jejím námětem byla oslava nového elektrického věku a technického pokroku. Transparentní plastické těleso prosvětlovalo 420 barevných žárovek umístěných v řadách uvnitř plastiky. Rytmický světelný děj řídil programovatelný pneumatický klavír. Plastika se stejně jako velká část Pešánkova díla nedochovala, zanikla po roce 1936. Její rekonstrukce byla provedena v poloviční velikosti podle fotografické dokumentace a dochovaného popisu technického řešení.
datace:
rozměry: výška 275 cm
šířka 225 cm
hloubka 230 cm
materiál: kov - sklo - barevné žárovky -elektronika
inventární číslo: P 8838
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla