Ležící žena

Vincenc Makovský

Vincenc Makovský - Ležící žena
Ve druhé polovině dvacátých let dochází v českém sochařství v generaci žáků Jana Štursy čerpajících podněty ze současného dění na pařížské umělecké scéně k zásadní proměně sochařského názoru a posunu od tradiční figurální orientace k abstrahovanému plastickému tvaru. Makovského reliéf Ležící žena patří k vrcholům českého meziválečného sochařství. Sochař využil kubistickou analytickou metodu, aby radikálně rozbil klasickou figurální formu. Ženský akt rozložil do sestavy oddělených, tvarově oproštěných fragmentů, jejíž surovost vystupňoval vetknutím kovových prvků.
datace:
rozměry: výška 98 cm
šířka 110 cm
hloubka 50 cm
materiál: opuka - železo - plech
značení:
inventární číslo: P 5256
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.

další díla