Plastron

Zdeněk Dvořák

Zdeněk Dvořák - Plastron
V sochařské tvorbě Zdeňka Dvořáka se ve třicátých letech vyhranily dvě samostatné linie - realistická zahrnující oficiální zakázky a komorní figurální plastiku a vedle ní neveřejná abstraktní, která v českém umění tohoto období představuje ojedinělý koncentrovaný průzkum možností čistě abstraktního sochařství. Dvořákovy abstraktní reliéfy, inspirované biomorfním tvaroslovím obrazů Františka Foltýna a zřejmě také reliéfů Hanse Arpa, jsou komponovány jako sestavy konkávních a konvexních překrývajících a prostupujících se plošných organických útvarů a dynamických křivek.
datace:
rozměry: výška 43 cm
šířka 50 cm
materiál: sádra
technika: reliéf
značení:
inventární číslo: P 5693
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny

další díla