Narození Krista z Třebařova u Krasíkova

Mistr Olomouckých madon

Mistr Olomouckých madon - Narození Krista z Třebařova u Krasíkova
V kontextu pozdně gotického sochařství na Moravě představuje reliéf neobyčejně zajímavé dílo, které vzniklo v první čtvrtině 16. století ve významné olomoucké dílně spjaté nejen s biskupem Janem Thurzem a jeho dvorem, ale i s osobou vzdělaného a italsky orientovaného humanisty Ladislava z Boskovic, na jehož panství se většina prací dílny dochovala. Mistr činný v té době v Olomouci byl pravděpodobně školen ve Vratislavi u Jacoba Beinharta, který zde v letech 1483-1525 vedl velkou dílnu. Vzhledem k současně používaným obličejovým typům i drapériovým schématům v obou dílnách - ve Vratislavi i Olomouci - je pravděpodobné, že zde docházelo v prvních dvou desetiletích 16. století k velmi intenzivnímu kulturnímu ovlivňování a snad i k přímé výměně tovaryšů, dílenských vzorníků a náčrtů. Mezi Olomoucí a Vratislaví tehdy navíc panoval čilý obchodní ruch, podporovaný jak olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem, tak vratislavským biskupem Janem Thurzem, jeho bratrem.
datace:
rozměry: výška 130 cm
šířka 120 cm
materiál: dřevo lipové
technika: reliéf - polychromie (zbytky) - zlacení - stříbření
inventární číslo: P 647
sbírka: Sbírka starého umění