Wallerant Vaillant - rytec, David II Teniers - inventor - Žena loupající hrušky
Podstatným segmentem Vaillantova grafického díla jsou reprodukce obrazů holandských a vlámských mistrů 17. století. Snad nejčastěji volil scény svého současníka Davida Tenierse II., předního reprezentanta žánrové malby činného v Antverpách a Bruselu. Teniers byl nesmírně produktivní malíř s širokým tematickým rejstříkem a jeho tvorba dosáhla velké obliby. Pracoval pro přední objednavatele, zejména pro rakouského arcivévodu Leopolda Viléma, místodržitele ve španělském Nizozemí.
datace:
rozměry: výška 247 mm
šířka 310 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mezzotinta (II. stav)
inventární číslo: R 103496
sbírka: Sbírka grafiky a kresby