Muley Muhammad al-Rashid

Václav Hollar - rytec

Václav Hollar - rytec - Muley Muhammad al-Rashid
Snaha zajistit v Tangeru větší bezpečí vedla roku 1669 k přípravě diplomatického jednání o míru a obchodu s marockým sultánem Muley al-Rashidem, kterého Angličané nazývali Tafiletta. Od roku 1663 zde Britové sice začali stavět a zdokonalovat opevněné město a přístav, odkud - jak doufali - budou kontrolovat oblast, záhy se však ukázalo, že vybudování a správa pevnosti nebudou vůbec jednoduché. Lokalita byla neklidná a byla často napadána ze souše loupežnými bandami a z moře piráty. Pro obrazovou dokumentaci diplomatické výpravy nabídl své služby v té době již královský scénograf Václav Hollar. Vedením expedice a jednáními v Africe byl pověřen sir Henry Howard, vnuk Thomase Howarda, hraběte z Arundelu, se kterým v roce 1636 devětadvacetiletý Hollar absolvoval svou první velkou cestu po Rýně a Dunaji a jenž jej pak s sebou odvedl do Londýna. Hollar kromě pohledů na město vytvořil tento sultánův portrét, jenž byl pak začleněn do knihy o Africe Johna Ogilbyho (viz R 50713). Exotický bílý oděv místních komentoval Samuel Pepys ve svém deníku v tom smyslu, že v něm vypadali jako duchové.
datace:
rozměry: výška 170 mm
šířka 128 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (I. stav)
inventární číslo: R 117853
sbírka: Sbírka grafiky a kresby