Francesco Mazzola (zvaný Parmigianino) - Ukládání do hrobu
Francesco Mazzola, zvaný Parmigianino podle svého rodného města Parmy, je jedním z vrcholných představitelů malířství manýrismu první poloviny 16. století. Jako jeden z prvních na Apeninském poloostrově se naučil pracovat s leptem a plně využil jeho výrazových možností. Na rozdíl od mědirytu umožňuje podobně bezprostřední a svěží projev jako kresba. Ukládání do hrobu patří mezi umělcova vrcholná díla. Existují dvě stranově obrácené varianty kompozice. Tato varianta vznikla nejspíše jen o málo později nežli první Ukládání, patrně kvůli poškození původní desky. Parmigianino zde pozměnil kompozici, položil větší důraz na postavu Krista a Josefa Arimatejského (?), který stojí po levé straně a drží nad Kristovou hlavou trnovou korunu. O pečlivém zvažování a vývoji kompozice svědčí i značné množství přípravných kreseb. Grafický list Ukládání byl hojně kopírován a silně zapůsobil i na pozdější zobrazování tohoto námětu.
datace:
rozměry: výška 330 mm
šířka 236 mm
tematické celky:
materiál: papír s filigránem
technika: lept, I. stav
inventární číslo: R 140416
sbírka: Sbírka grafiky a kresby