Sibyla perská z cyklu Proroků a Sibyl

Giorgio Ghisi - rytec, Michelangelo Buonarroti - inventor

Giorgio Ghisi - rytec, Michelangelo Buonarroti - inventor - Sibyla perská z cyklu Proroků a Sibyl
Sixtinská kaple je jednou z Michelangelových nejznámějších a nejvíce obdivovaných prací. Papež Julius II. pověřil umělce výmalbou stropu v roce 1508 s plánem zobrazit dvanáct trůnících postav apoštolů. Michelangelo prý tento projekt pokládal „za dosti ubohý“ a navrhl současnou podobu s centrálními výjevy z Geneze, scénami ze Starého zákona a mnoha postavami proroků, Sibyl, Kristových předků a dalších figur. Práce trvaly čtyři roky a výsledek předčil všechna očekávání. Strop Sixtinské kaple se stal vzorem pro mnohé další práce, Vasari jej označil přímo za „Akademii kresby“, kam směřovali snad všichni umělci pobývající v Římě, aby kopírovali slavné postavy. Hojného zpracování se Sixtina dočkala i v grafice, které rychle šířila jednotlivé motivy. Giorgio Ghisi zhotovil sérii sedmi proroků a pěti Sibyl, které zachytil v širším architektonickém rámci.
datace:
rozměry: výška 600 mm
šířka 469 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 159974
sbírka: Sbírka grafiky a kresby