Tři Marie vracející se od Kristova hrobu

Aegidius Sadeler - rytec, Bartholomeus Spranger - inventor

Aegidius Sadeler - rytec, Bartholomeus Spranger - inventor - Tři Marie vracející se od Kristova hrobu
Grafika byla vytvořena podle Sprangerova obrazu z roku 1598 (dnes Vídeň-Kunsthistorisches Muzeum), který byl součástí oltářního retáblu zhotoveného pro kapitulní kostel Všech svatých na Pražském hradě. Sadelerova schopnost transkribovat rydlem osobitý projev malíře a všechny odstíny malířského rukopisu byla dobře známa. Na této grafice docílil jemnými liniemi bohaté světelné škály sahající od světlem zalitého pozadí po temnosvitné odění žen.
datace:
rozměry: výška 514 mm
šířka 365 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 160578
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla