Podběl

Julius Mařák

Julius Mařák - Podběl
Julius Mařák je právem pokládán za zakladatele moderní české krajinomalby. Poněkud ve stínu jeho kreslířského a malířského díla dlouho zůstávalo jeho nepříliš rozsáhlé, ale kvalitní a významné dílo grafické. Mařák začal pracovat v leptu na sklonku padesátých let. Listy z tohoto období jsou velmi vzácné, a patrně byly tištěny pouze v malém nákladu. Vyznačují se pečlivou, svědomitou a realisticky zevrubnou kresbou a prozrazují jeho láskyplnou péči o znázornění konkrétních rostlinných druhů. Mařákův list Podběl ukazuje zdánlivě náhodný výsek přírodního zákoutí s rozložitými listy podbělu a s dalším rostlinstvem, z jehož porostu vystupuje pahýl stromu s šikmo trčícími suchými větvemi. V kompozici, tvořené bujnou vegetací, deroucí se za světlem na jedné straně a trouchnivějícím stromem na straně druhé můžeme vidět nejen precizní studii přírody, ale i romantické vyjádření protikladu života a smrti.
datace:
rozměry: výška 250 mm
šířka 353 mm
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 23714
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla