Utírající se žena

Henri Matisse

Henri Matisse - Utírající se žena
Utírající se žena připomene svojí intimitou některé litografie Toulouse-Lautreca, její výraz, hraničící až s ošklivostí, vychází z nového expresivního vidění skutečnosti. Podobně je tomu i v Matissových obrazech a plastikách ženských aktů z doby kolem roku 1906–1907, z období, kdy kromě Gauguina je pro mladou generaci objevem negerská plastika. Ke grafice se Matisse opět vrátil v létech 1913–1914 a pak hlavně ve dvacátých létech, kdy litografuje ženskou postavu v klasicistní plnosti a harmonickém zklidnění.
datace:
rozměry: výška 449 mm
šířka 281 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: křídová litografie
značení:
inventární číslo: R 24201
sbírka: Sbírka grafiky a kresby
licence: autorsky chráněné dílo

Vzhledem k omezením autorských práv nelze tento obrázek zvětšit, zobrazit na celou obrazovku nebo stáhnout.