Alegorie Hudby a Malířství

Joseph Fischer

Joseph Fischer - Alegorie Hudby a Malířství
Joseph Fischer, malíř, rytec a litograf, byl žákem vídeňské Akademie. Během pobytu v Paříži (1802) se setkal s knížetem Mikulášem Esterházym, jehož pak v roce 1803 provázel na cestě do Londýna jako poradce při nákupech uměleckých děl a později se stal kurátorem jeho sbírek a autorem jejich prvního katalogu. Fischer se v Londýně seznámil s litografií, kterou poznal v dílně Philippa André. Do její produkce se zapojil i Benjamin West, president Royal Academy v Londýně, jehož romantický patos a spontánní kreslířský rukopis Fischera ovlivnily. Tvůrčí možnosti litografie André představil sérií dvanácti listů Specimens of Polyautography (1803, 1806), do níž zařadil i jeden Fischerův tisk. Tehdejší Fischerovy listy jsou považovány za vzácné inkunábule jak rakouské, tak anglické litografie. Alegorie Hudby a Malířství má zřejmý vztah k intenzivním uměleckým zájmům knížete Esterházyho, k výtvarnému umění a hudbě.
datace:
rozměry: výška 250 mm
šířka 305 mm
materiál: papír
technika: pérová litografie
značení:
inventární číslo: R 46292
sbírka: Sbírka grafiky a kresby