Autoportrét v 28 letech

Heinrich Aldegrever - rytec

Heinrich Aldegrever - rytec - Autoportrét v 28 letech
Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1884. Rytec, malíř, zlatník Heinrich Aldegrever vytvořil obsáhlé a technicky virtuózní grafické dílo. Byl inspirován Albrechtem Dürerem, jehož monogram také parafrázoval, umělecky jej však ovlivnila rovněž tvorba nizozemských a italských grafiků. Působil v tehdy významném vestfálském městě Soest, charakterem své práce se nicméně řadil k tvorbě norimberských malých mistrů. Aldegreverovo dílo je tematicky široké: kromě mytologických a náboženských námětů v něm tvoří podstatnou složku také žánrové výjevy, vynikající podobizny a v neposlední řadě ornamenty. Umělecky a kulturněhistoricky velmi ceněný je např. jeho soubor Velkých svatebních tanečníků, který Lanna rovněž Obrazárně věnoval. Další listy z Lannovy donace dokládají sběratelovu zálibu v Aldegreverových ornamentálních rytinách. Působivý grafický autoportrét umělec zhotovil ve svých 28 letech a představil se na něm jako malíř, nicméně jeho malířské dílo je dnes prakticky neznámé.
datace:
rozměry: výška 146 mm
šířka 102 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 486
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla