Jaro z cyklu Čtyři roční období jako celé ženské postavy

Václav Hollar - rytec

Václav Hollar - rytec - Jaro z cyklu Čtyři roční období jako celé ženské postavy
Cyklus ročních dob, jenž byl vydán v letech 1643-1644, představuje celé ženské postavy a lze jej pokládat za nejzdařilejší z Hollarových sérií tohoto typu. Tak jako u předchozího cyklu doprovází každé období krátký poetický text, jenž byl pravděpodobně dílem básníka Henryho Pechama, který stejně jako Hollar působil při Arundelově dvoře v Londýně. V tomto slavném cyklu Hollar ženy postavil před výjevy z anglické krajiny nebo Londýna, s půvabnými žánrovými motivy. Jeho mistrovství v zobrazení materiálů zde dospělo vrcholu.
datace:
rozměry: výška 243 mm
šířka 178 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (II. stav)
značení:
inventární číslo: R 50657
sbírka: Sbírka grafiky a kresby