Zima z cyklu Čtyři roční období jako celé ženské postavy

Václav Hollar - rytec

Václav Hollar - rytec - Zima z cyklu Čtyři roční období jako celé ženské postavy
Další cyklus ročních dob, jenž byl vydán v letech 1643-1644, představuje celé ženské postavy a lze jej pokládat za nejzdařilejší. Tak jako u předchozí série doprovází každé období krátký poetický text, jenž byl pravděpodobně dílem básníka Henryho Pechama, který také působil při Arundelově dvoře v Londýně. V tomto slavném cyklu Hollar ženy postavil před výjevy z anglické krajiny nebo Londýna, s půvabnými žánrovými motivy. Jeho mistrovství v zobrazení materiálů zde dospělo vrcholu.
datace:
rozměry: výška 242 mm
šířka 179 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept
značení:
inventární číslo: R 50660
sbírka: Sbírka grafiky a kresby