Pohled na York Castle z cyklu Various Views of Tangier

Václav Hollar - rytec

Václav Hollar - rytec - Pohled na York Castle z cyklu Various Views of Tangier
Část věna Kateřiny z Braganzy, město Tanger, leží na severozápadním výběžku Afriky. Jeho historie počínala již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem a postupně bylo ovládáno Féničany, Kartaginci, Římany a posléze Araby. Od roku 1471 bylo pod portugalskou nadvládou, pro léta 1661 až 1684 se však stalo anglickou kolonií a zrodily se kolem něj velké plány - strategické a obchodní - i naděje v nové poznatky z Afriky. I tak málo pohledné místo, jako byla tato přímořská pevnost Tanger, dokázal Hollar zobrazit se zaujetím, takže vznikly veduty, jejichž charakter a umělecký projev značně předstihl svou dobu. Za téměř půlročního pobytu v tomto africkém městě nakreslil několik prospektů a na základě kreseb pak vydal u Johna Overtona cyklus pohledů na Tanger. Série pohledů na Tanger v rámci Hollarova díla patří k těm nejpůsobivějším. Hollar oživoval výjevy stafáží v popředí, ačkoliv idylicky vyhlížející skupiny poutníků se zde mohly volně procházet jen stěží.
datace:
rozměry: výška 118 mm
šířka 215 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (I. stav)
značení:
inventární číslo: R 51201
sbírka: Sbírka grafiky a kresby