Václav Hollar - rytec, Abraham Diepenbecke - inventor - Král Karel II.
Nedatovaný list přináší podobiznu Karla II. Jeho otec, král Karel I. z rodu Stuartovců skončil v roce 1649 na popravišti, když v zemi vypukla občanská válka, která trvala v létech 1642 až 1651. Karel II. strávil tyto časy v exilu, na francouzských dvorech, ve Spojených nizozemských provinciích a v jižním Nizozemí. Po obnovení monarchie v Anglii se s velkou slávou vrátil do země a roku 1661 byl slavnostně korunován. Pro svůj příklon k Francii přivedl zemi do války se Spojenými nizozemskými provinciemi. Karel II. si ze svých francouzských let přinesl hédonistické způsoby a jeho osobní život byl protkán řadou afér. Přesto to byl osvícený panovník podporující umění a vědy.
datace:
rozměry: výška 447 mm
šířka 334 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (II. stav)
značení:
inventární číslo: R 85929
sbírka: Sbírka grafiky a kresby