Kateřina z Braganzy, princezna portugalská

Václav Hollar - rytec, Dirck Stoop - inventor

Václav Hollar - rytec, Dirck Stoop - inventor - Kateřina z Braganzy, princezna portugalská
Roku 1661 se král Karel II. Stuart oženil s portugalskou infantkou Kateřinou z Braganzy. O osm let mladší dcera portugalského krále Jana IV. jej nejspíše nezaujala ženským půvabem, podle svědectví z deníku Samuela Pepyse nebyla výrazně krásná, ale měla „dobrý, skromný a nevinný pohled“. Zlí jazykové tvrdili, že se s ní oženil „pro Bombaj, Tanger a velkou sumu peněz“. Velkolepý církevní sňatek se konal rok po králově korunovaci (svatební smlouva byla podepsána ještě v červnu 1661). Kateřina byla spravedlivá, inteligentní žena, které sňatek štěstí nepřinesl. S králem neměla očekávané dědice trůnu, ačkoliv Karel II. nezemřel bezdětný.
datace:
rozměry: výška 238 mm
šířka 182 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: lept (II. stav)
značení:
inventární číslo: R 85935
sbírka: Sbírka grafiky a kresby