Král podsvětí

Anonym

Anonym - Král podsvětí
Lidová malba představuje krále podsvětí, který podle tradičního podání soudil duše zemřelých po příchodu na onen svět. Prosící postavičky nešt’astníků v otrhaných oděvech můžeme vidět v pravém dolním rohu, stejně jako na sloupku vlevo uprostřed výjevu. Přestože se jedná o lidovou práci, je malba provedena citlivě a působivě. Je také bohatě kolorována; na některých plochách, jako je například stůl s knihou a psacími potřebami, můžeme vidět předepsané znaky barev, kterými se má daná část vyplnit. To dokládá skutečnost, že méně náročné části zpracovávali obvykle pomocníci, zatímco malířský mistr se věnoval jen obtížným detailům, jako jsou obličeje, jemné dekory apod. Texty jsou původně předepsány podkladovou barvou, která dnes prosvítá přes vrstvu běloby, a teprve přes ni provedeny v závěrečné podobě. Hlavní panel vedle sloupku s dušemi zemřelých říká: Vystoupím na terasu shlížející na rodnou vesnici smuten, že nemohu promluvit. Všechny, které jsem měl rád, musím po smrti opustit.
datace:
rozměry: výška 105 cm
šířka 51,3 cm
tematické celky:
materiál: papír
technika: tuš - barvy
značení:
inventární číslo: Vm 890
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky