Bůh literatury Wen-čchang

Anonym

Anonym - Bůh literatury Wen-čchang
Porcelán s bílou polevou na Západě označovaný jako blanc-de-chine vyráběly v 17. a 18. století dílny z oblasti města Te-chua v jihočínské provincii Fu-ťien. Patří k nejkvalitnějším druhům porcelánu vůbec a bývá vysoce ceněn pro svou čistotu, hladký povrch a dokonalé provedení výpalu. Často se z něj modelovaly figury buddhistických či taoistických božstev či dokonce figury křesťanských světců na objednávku evropských zákazníků. Dokonalou modelaci postav a plastických doplňků, jako jsou atributy nebo draperie, umožňovaly zvláštní kvality zdejší světlé hlíny, která nejlépe vyhovovala objednávkám cizinců. Postava božstva Wen-čchanga je zobrazena jako konfuciánský učenec v oficiální čapce, úřednickém rouchu s mandarínským čtvercem označujícím hodnost, a žezlem žu-i v levé ruce. Ztvárnění jeho tváře však připomíná spíše buddhistická božstva, pro něž je typický meditativní výraz s přivřenýma očima a klidnými, distingovanými rysy.
datace:
rozměry: výška 37 cm
tematické celky:
materiál: porcelán s bílou polevou
technika: tlačeno do formy
inventární číslo: Vp 2684
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky