Rhyton ve tvaru boty

Anonym

Anonym - Rhyton ve tvaru boty
Keramická obřadní nádoba reprodukuje tvar soudobé obuvi s rozšířenou podrážkou ústící do zobcovitě zdvižené špice. Horní okraj boty rámuje vryp, který se vpředu podélně láme v naznačení švu. Hnědavý střep pokrývá červené a na podrážce černé nástřepí. Rhyton pochází z archeologického výzkumu Bedřicha Hrozného (1879-1952), který vedl v roce 1925 v lokalitě Kültepe nedaleko Kayseri se středním Turecku. Bedřich Hrozný je znám především jako řešitel záhady chetitského jazyka, jenž roku 1915 rozluštil a zařadil do indoevropské jazykové rodiny. Ve sbírkách Národní galerie v Praze je část jeho nálezů z expedic do Sýrie a Turecka.
datace:
rozměry: výška 8 cm
šířka 11,3 cm
materiál: pálená hlína, nástřepí
inventární číslo: Vp 818
sbírka: Sbírka umění Asie a Afriky