Vlastní podobizna zvaná Lobkovická

Petr Brandl

Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická
Brandlův autoportrét je první a zároveň nejproslulejší z řady dochovaných podobizen umělce. Malba, vyznačující se střízlivě věcným pojetím, jistotou obrazové skladby a klidnou modelací, je vynikající ukázkou Brandlova charakterizačního umění již na počátku jeho tvůrčí dráhy. Malíř sám sebe zachytil jako mladého kavalíra a jeho oděv, hrdá póza i paleta se štětcem jsou zřetelným výrazem jeho uměleckého sebevědomí. Obraz vznikl v době, kdy Brandl působil ve službách nejvyššího zemského sudí Václava Vojtěcha hraběte ze Šternberka. Výrazně tehdy rozvinul svoji činnost, současně však vedl četné spory s malířským cechem. Je pravděpodobné, že autoportrét tak odráží Brandlovu potřebu manifestovat pozici dvorního umělce a zdůraznit svou převahu nad cechovními mistry.
datace:
rozměry: výška 73 cm
šířka 55 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
inventární číslo: O 18923
licence: Creative Commons License volné dílo

další díla

Jan Kupecký - Podobizna malíře miniatur Karla Bruniho (Podobizna neznámého šlechtice) Jusepe de Ribera - Sv. Jeroným Jan Kupecký - Vlastní podobizna umělce malujícího portrét manželky Petr Brandl - Vlastní podobizna zvaná Lobkovická Rembrandt Harmenszoon van Rijn - Učenec ve studovně Jan Kryštof Liška - Nanebevzetí Panny Marie Adriaen de Vries - Kráčející kůň Joseph Wright of Derby - Podobizna Petera Pereze Burdetta a jeho první ženy Hannah Mistr Křižovnického oltáře - Oltář křižovnické velmistra Mikuláše Puchnera, zv. Archa Puchnerova Lorenzo Monaco (vlastním jménem Piero di Giovanni) - Oplakávání Krista