Podobizna saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého

Lucas Cranach st. - dílna

Lucas Cranach st. - dílna - Podobizna saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého
Cranach se svou dílnou dodával ve velkém množství oficiální podobizny kurfiřtů i dalších exponentů reformace. Portréty s vyobrazením Friedricha III. Moudrého (1463-1525) často tvořily součást triptychu či diptychu společně s podobiznami Jana I. Věrného (1468-1532) a Jana Friedricha I. (1503-1554). Pražská podobizna, datovaná 1532, je posthumní; Friedrich III. Moudrý zemřel již sedm let před jejím vznikem. Ukazuje kurfiřta v lehkém natočení, ve svém typickém oděvu - v bílé košili, černé šubě s kožešinovým límcem, hlavu zdobí baret. Potřeba zhotovit velké množství těchto podobizen si vyžadovala i rychlou a organizovanou dílenskou práci - na řadě podobizen kurfiřtů se za pomoci infračervené reflektografie objevily stopy po pauzování, tj. techniky, jež umožňovala přenos jedné kresby (kontury) na více desek opatřených podkladem. Na pražském exempláři se sice žádné stopy po použití pauzy nenašly, což ovšem neznamená, že tato mechanická pomůcka nebyla použita, jen její stopy nejsou zřetelné. Pražská podobizna vznikla nepochybně v dílně, Cranachovu signaturu lze chápat jako "firemní značku" zaručující dohled mistra. Nápisy, které obraz nese, jsou v malých odchylkách i na ostatních známých exemplářích - jde o oslavnou báseň, jež velebí zásluhy portrétovaného. Cranach se svou dílnou dodával ve velkém množství oficiální podobizny kurfiřtů i dalších exponentů reformace. Portréty s vyobrazením Friedricha III. Moudrého (1463-1525) často tvořily součást triptychu či diptychu společně s podobiznami Jana I. Věrného (1468-1532) a Jana Friedricha I. (1503-1554). Pražská podobizna, datovaná 1532, je posthumní; Friedrich III. Moudrý zemřel již sedm let před jejím vznikem. Ukazuje kurfiřta v lehkém natočení, ve svém typickém oděvu - v bílé košili, černé šubě s kožešinovým límcem, hlavu zdobí baret. Potřeba zhotovit velké množství těchto podobizen si vyžadovala i rychlou a organizovanou dílenskou práci - na řadě podobizen kurfiřtů se za pomoci infračervené reflektografie objevily stopy po pauzování, tj. techniky, jež umožňovala přenos jedné kresby (kontury) na více desek opatřených podkladem. Na pražském exempláři se sice žádné stopy po použití pauzy nenašly, což ovšem neznamená, že tato mechanická pomůcka nebyla použita, jen její stopy nejsou zřetelné. Pražská podobizna vznikla nepochybně v dílně, Cranachovu signaturu lze chápat jako "firemní značku" zaručující dohled mistra. Nápisy, které obraz nese, jsou v malých odchylkách i na ostatních známých exemplářích - jde o oslavnou báseň, jež velebí zásluhy portrétovaného.
datace:
rozměry: výška 20 cm
šířka 14 cm
materiál: dřevo bukové
technika: olej
značení:
inventární číslo: DO 4573
sbírka: Sbírka starého umění

další díla