Madona s dítětem před závěsem

Lucas Cranach st. - dílna

Lucas Cranach st. - dílna - Madona s dítětem před závěsem
Typ mariánského obrazu, na kterém Madona dává Ježíškovi hrozen vína a ten se zároveň hroznu chopí, popř. přímo jej svírá prsty, patřil mezi nejoblíbenější Cranachovy mariánské obrazy. Kvůli své zjevné eucharistické symbolice byl rozšířen nejen v katolických kruzích, ale byl oblíbený i mezi luterány. Hrozen vína na pražském obraze vybízí k složité interpretaci - Marie je zde zachycena jako ušlechtilá vinná réva, jejímž plodem je Ježíš. Zároveň vinným kmenem je sám Vykupitel a jeho výhonky jsou věřící (Jan 15,1-17). Eucharistická myšlenka je ještě umocněna Ježíšovým pohledem na pozorovatele, za jejichž vykoupení Ježíš obětoval svoje tělo a krev. Pro pražskou práci je charakteristické maximální zjednodušení výjevu, dokládající masovou produkci cranachovských Madon s hroznem vína, jichž se v nejrůznějších variacích zachovalo značné množství. Vzhled pražské desky dále ovlivňuje množství přemaleb (zejména na postavě anděla či v závěsu, jenž byl původně temně zelený, v inkarnátech Marie i dítěte a také v draperiích). Rovněž úpravy desky související s její adjustací na překližku zabraňují říci, zda současný formát je původní.
datace:
rozměry: výška 85 cm
šířka 59 cm
materiál: dřevo
technika: olej
inventární číslo: O 9321
sbírka: Sbírka starého umění

další díla