Bolestný Kristus, na zadní str. Jezulátko s křížem-Salvator

Lucas Cranach st. - dílna

Lucas Cranach st. - dílna - Bolestný Kristus, na zadní str. Jezulátko s křížem-Salvator
Patrně funkci samostatného "Andachstbildu", tj. obrazu určeného k soukromé zbožnosti, plnila oboustranně malovaná deska s žehnajícím Jezulátkem, jenž drží kříž, a Krista Trpitele. Nelze samozřejmě ani vyloučit, že deska tvořila křídlo diptychu popř. triptychu, ale výběr scén i menší formát poukazují k možnosti první. Samostatnost desky podporuje i kompoziční uspořádání: Kristus Trpitel drží důtky a metlu ve zkřížených rukách symetricky vlevo a vpravo. Námět Bolestného Krista v typu Imago pietatis, ukazuje Krista mrtvého jako člověka (jsou zdůrazněny rány po bičování, Ukřižování a zejména rána v boku, z níž prýští krev), ale zároveň živého jako Boha (což dokládají především široce otevřené oči). Typ zdůrazňuje Kristovu oběť na kříži a následné vykoupení lidstva skrze jeho tělo a krev. Zároveň akcentuje myšlenku eucharistie, neboť dle v pozdním středověku rozšířené legendy se Kristus v této podobě zjevil papeži Řehoři Velikému, když sloužil mši.
datace:
rozměry: výška 55 cm
šířka 32 cm
materiál: dřevo
technika: olej
inventární číslo: DO 6574
sbírka: Sbírka starého umění

další díla