Umučení sv. Vavřince

Karel Škréta

Karel Škréta - Umučení sv. Vavřince
Určení této kresby není známo; s největší pravděpodobností byla studií pro oltářní obraz, který nebyl realizován. Ve stylu kresby silně zaznívají italské vlivy dané přímým poznáním z doby Škrétova pobytu v Itálii. Při vytváření kompozice se Škréta inspiroval také reprodukční grafikou, například přepisem Titianova obrazu od Cornelise Corta. Zřejmá je ale také znalost Rubensova Umučení sv. Vavřince, např. v reprodukci Lucase Vostermanna. Badatelé věnovali pozornost rovněž ikonografii scény, zejména soše Jupitera (který se objevuje i na dalších Škrétových mučednických scénách) a kříži na soklu statue, který symbolizuje triumf křesťanské víry na pohanstvím.
datace:
rozměry: výška 311 mm
šířka 215 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: kresba perem a štětcem hnědou barvou, podkresba olůvkem
značení:
inventární číslo: K 1287
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla