Oslava Leopolda I. a rodu Šternberků

Karel Škréta

Karel Škréta - Oslava Leopolda I. a rodu Šternberků
Univerzitní teze bratrů ze Šternberka (exemplář je uložen v Národní knihovně ČR; Th. 428) a její kresebný návrh, patří díky unikátní ikonografii a uměleckých kvalitám k nejčastěji publikovaným listům českého baroka. Autorem nápadité alegoricko-historické koncepce teze byl jezuitský profesor, historik a spisovatel, Jan Tanner, který se věnoval také dějinám šternberského rodu. Ve spolupráci s J. Tannerem i objednavateli navrhl Škréta kosmologicko-historickou alegorii, která propojuje hold císaři Leopoldu I. s oslavou rodu Šternberků. Dochovaná kresba byla pracovním náčrtem, který byl určen k diskusi. Základní idea a kompoziční rysy kresebném návrhu zůstaly zachovány i na rytině, kterou zhotovil v Augsburgu Bartholomäus Kilian. Na kresebném návrhu krouží kolem slunečního boha Apollóna planetární bozi. Na tezi má Apollón podobu císaře Leopolda I. a bohy nahradili čeští panovníci, jež jako satelity doprovázejí osmicípé šternberské hvězdy.
datace:
rozměry: výška 390 mm
šířka 312 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: kresba perem a štětcem, podkresba olůvkem
značení:
inventární číslo: K 4872
sbírka: Sbírka grafiky a kresby