Světélkující řasy. Akvárium v Neapoli

Wenzel August Hablik

Wenzel August Hablik - Světélkující řasy. Akvárium v Neapoli
K charakteristickým rysům Hablikovy tvorby patří úzké sepětí s přírodou. Přírodní inspirace se v jeho díle projevuje především krystalickými či rostlinnými motivy. K těm patří i tato kresba. Stylizovaný organický přírodní motiv se zde však mění v takřka abstraktní kompozici a činí tak z kreseb tohoto typu předchůdce biomorfní abstrakce. Způsob zachycení podvodního světa zde také připomíná techniku dekalkománie, kterou později oživili surrealisté. Kresba vznikla v době, kdy své první abstraktní obrazy vytvářel František Kupka, u něhož organické formy hrály také důležitou roli. Stejně jako u Kupky i Hablikovo dílo má významný duchovní rozměr, vyjadřuje vyšší řád, zachycuje kosmické a univerzální. V díle obou umělců se setkávají přírodní vědy s duchovními a hranice mezi nimi se stírají.
datace:
rozměry: výška 490 mm
šířka 635 mm
tematické celky:
materiál: papír
technika: barevné tuše
značení:
inventární číslo: K 17439
sbírka: Sbírka grafiky a kresby