Epitaf Jana z Jeřeně - Sedící Madona

Anonym - (Praha (1395))

Anonym - (Praha (1395)) - Epitaf Jana z Jeřeně - Sedící Madona
Nejstarší dochovaný epitaf z našeho prostředí byl namalován v pražské dílně na paměť Jana z Jeřeně, kanovníka svatovítské kapituly, který zemřel 15. května roku 1395 a byl pohřben v kapli sv. Šimona a Judy v pražské katedrále. Jeřeňův epitaf je klíčovým dílem deskové malby českého krásného slohu. Malíř epitafu navazoval na dílo Mistra Třeboňského oltáře, jak dokládají zejména paralely mezi postavami apoštolů na obou celcích. Na IRR je velmi dobře patrná přípravná štětcová podkresba černou vodovou barvou. Rytá kresba vytahuje štětcovou kresbu jemnými liniemi v obrysech i detailech kromě vnitřní kresby obličejů. Malba kresbu sleduje velice přesně. Rukopisně se podkresba natolik blíží kresbě Desky z Dubečka (inv. č. O 693), že je třeba hledat původ obou děl v jedné pražské dílně.
datace:
rozměry: výška 62 cm
šířka 36 cm
materiál: plátno na lipové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 11676
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Epitaf Jana z Jeřeně

další díla