Votivní oltář z Hýrova

Anonym - (Čechy (1430))

Anonym - (Čechy (1430)) - Votivní oltář z Hýrova
Triptych nese na střední podélné desce trůnící Pannu Marii s dítětem před zdobenou oponou, k níž se obracejí prosebníci - mnich s rozměrnou nápisovou páskou a manželský pár. Na vnitřní straně levého křídla je před vysokou zídkou zobrazena sv. Markéta stojící na mohutném drakovi, na pravém křídle pak sv. Jan Křtitel. Donátorem byl některý z benediktinů (snad jeden z pohusitských zátoňských proboštů) a světský pár, jehož erb byl přemalován v pozdější době. V období husitských válek se pravděpodobně centra umělecké tvorby přenesla z Prahy do klidnějších částí království, jako bylo jihočeské rožmberské dominium, či rovnou za jeho hranice. Příznačný je rovněž ústup od vrcholně estetizované a luxusní tvorby předchozího období, který se projevil rovněž v omezené škále užívaných výzdobných technik i ve zjednodušení výzdoby samotné.
datace:
rozměry: výška 84 cm
šířka 192,5 cm
materiál: plátno na smrkové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 1396 - O 1398
sbírka: Sbírka starého umění
z cyklu: Votivní oltář z Hýrova

další díla