Poutník

Arnošt Hofbauer

Arnošt Hofbauer - Poutník
Malíř a pozoruhodný grafik Arnošt Hofbauer patří k silné generaci umělců 90. let 19. století. Pro tyto umělce již byla zcela přirozená inspirace pařížským uměním, reagovali na aktuální umělecké tendence své doby, od impresionismu přes secesní dekorativismus po snový symbolismus. Právě k symbolismu se odkazuje Hofbauerův obraz Poutník z roku 1905. Pozvolna kráčející postava je ke kamenné svatyni (dolmenu) následována černým panterem. Tento motiv odkazuje k i dobové literatuře, k postavě osamoceně bloudícího umělce, který jen marně hledá své místo v soudobém světě. Může se jednat také o určitou inspiraci motivem věčně bloudícího Ahasvera, který se v umění té doby objevoval poměrně často.
datace:
rozměry: výška 111 cm
šířka 114,5 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 3727
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny