Šumavský prales

Julius Mařák

Julius Mařák - Šumavský prales
V roce 1887 byl Julius Mařák povolán z Vídně na pražskou Akademii, aby zde vedl ateliér zaměřený na krajinomalbu. O čtyři roky později získal, jako uznávaný malíř, zakázku na dvě velká plátna s námětem pralesa. Přípravné studie Mařák tvořil přímo v Boubínském pralese, vyhlášeném za chráněné území již v roce 1858. Jako první dokončil obraz Šumavský prales za bouře, práce na protějškovém plátně: Šumavský prales ve slunci (dnes v majetku České spořitelny) se protáhly až do roku 1897. Příčinou byly Mařákovy zdravotní potíže i jeho vytížení na Akademii, kde mezitím vychoval celou řadu mladý krajinářů, např. Antonína Slavíčka, Františka Kavána či Otakara Lebedu.
datace:
rozměry: výška 177 cm
šířka 223 cm
tematické celky:
materiál: plátno
technika: olej
značení:
inventární číslo: O 809
sbírka: Sbírka umění 19. století a klasické moderny