Navštívení Panny Marie, zv. Švamberské

Anonym - (Jižní Čechy (po 1450))

Anonym - (Jižní Čechy (po 1450)) - Navštívení Panny Marie, zv. Švamberské
Destička neznámé provenience patří k významným dílům skupiny památek, hypoteticky spojovaných s jihočeskou proveniencí. Je jedním z mála devočních děl bohemikální provenience s malovaným rámem, kde středovým obrazem není reprezentativní mariánské vyobrazení, ale narativní scéna Navštívení, které asistují dvě z hlavních sv. panen - sv. Dorota a sv. Kateřina. Klečící donátor byl díky erbu určen jako příslušník vlivného rodu Švamberků. Vedle obvyklé ikonografické sestavy evangelistů a sv. panen je na spodní liště rámu vyobrazena i sv. Cecilie (atribut hudebního nástroje). Ve třicátých letech 20. století bylo při restaurování obrazu sňato novější zlacené pozadí, pod přezlacením se však původní dekor dochoval téměř intaktní. Bodové puncování nezdobí pouze svatozáře a plochu rámu, zasahuje i do dalších ploch obrazu. Příkladem mohou být detaily vybavení interiéru, dekory látek na polštářích i na šatu donátora. Mimořádně půvabné jsou také detaily doprovázející rámovou figuru sv. Lukáše, který maluje obraz Panny Marie, dekorovaný dle tehdy užívaného schématu (ornamentální rámce při okrajích, obloučkový vlys).
datace:
rozměry: výška 57,5 cm
šířka 57,5 cm
materiál: plátno na lipové desce
technika: tempera
inventární číslo: O 673
sbírka: Sbírka starého umění

další díla