Omnium rerum vicissitudo est, titulní list cyklu Ctnosti a neřesti

Zacharias Dolendo - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor

Zacharias Dolendo - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor - Omnium rerum vicissitudo est, titulní list cyklu Ctnosti a neřesti
De Gheyn nebyl pouze rytcem interpretem, ale tvořil také sám pro rytiny předlohy. K nim náleží tento list. Mezi oblíbená dobová témata patřily personifikace ctností a neřestí. Cyklus se skládá z osmi vyobrazení postav a titulního listu. Na něm jsou znovu znázorněny tytéž figury, ale tentokrát na kole štěstěny. Mezi jednotlivými postavami můžeme sledovat příčinnou souvislost: vpravo nahoře vidíme Štěstěnu (žena s praporcem), která vede k Bohatství, jež zapříčiňuje Pýchu (vpravo dole), po níž následuje Závist (dole). Ta vede k Válce (vlevo dole), jež přivozuje Chudobu (vlevo). Pak přichází Víra (vlevo nahoře) a konečně sluncem ozářený Mír (nahoře) usedá na trůn a vládne zeměkouli.
datace:
rozměry: výška 227 mm
šířka 165 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 102189
sbírka: Sbírka grafiky a kresby

další díla