Mojžíš s deskami zákona (kolem biblické výjevy)

Jacques de Gheyn II. - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor

Jacques de Gheyn II. - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor - Mojžíš s deskami zákona (kolem biblické výjevy)
Grafické listy s náboženskou tématikou De Gheyn tvořil zejména podle předloh od Karla van Mander, v tomto případě však je sám autorem návrhu. Ústřední postavou je Mojžíš, pravicí ukazuje na desky s přikázáním Zákona, které obdržel od Hospodina na hoře Sinaji. Na rytině zůstaly desky prázdné, desatero nebylo doplněno, třebaže jsou známy dva otisky v Bruselu s ručně psaným holandským textem. Výjev doplňují po stranách personifikace Křesťanské lásky (nad ní Ukřižování Krista) a napravo Víry (nad ní scéna s Mojžíšem, který připevnil na žerď bronzového hada a tím zachránil Izraelity před jedovatými hady; tento výjev je předobrazem Ukřižování). Zcela dole vidíme nalevo výjev Ježíšova křtu a napravo Poslední večeře Páně.
datace:
rozměry: výška 435 mm
šířka 303 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
značení:
inventární číslo: R 210437
sbírka: Sbírka grafiky a kresby