Jacques de Gheyn II. - rytec, Karel van Mander - inventor (tvůrce předlohy), Jan Pitten - vydavatel - Josef Egyptský z cyklu Dvanáct synů Jákobových
Cyklus zobrazuje dvanáct synů židovského patriarchy Jákoba zvaného Izrael. Dvanáct bratrů dalo základ dvanácti izraelským kmenům. První dva listy představují Jákobovy nejoblíbenější syny, které zplodil se svou druhou ženou Ráchel. Josef byl za otcovu přízeň ostatními bratry nenáviděn, a proto jej prodali do otroctví do Egypta, kde se později stal bohatým správcem. Soubor je vlastnoruční prací De Gheyna, spojuje v ní věrnost malířsky pojaté předloze od Van Mandera se svalnatou mužskou postavou, kterou znal z práce v Goltziově dílně.
datace:
rozměry: výška 176 mm
šířka 127 mm
materiál: papír
technika: mědiryt
inventární číslo: R 48897
sbírka: Sbírka grafiky a kresby